זוכצעטל פֿון ייִדישע װערבן אױפֿן אות ״ז״
Index of Yiddish verbs beginning with ז (zAyin)
מפתח פעלי שפת היידיש המתחילים באות ״ז״
Указатель глаголов идиш на букву ז (зАин)

ייִדיש/העברעיִש -לעקציעס אין ישׂראל און אויפֿן סקײַפּ
Yiddish & Hebrew lessons in Israel & by Skype
שעורי יידיש ועברית בישראל ובסקייפ
Уроки идиш и иврита в Израиле/по скайпу
Phone 054-5466290 or e-mail
Shlomo Groman / Шломо Громан /שלמה גרומן
главнаявсе языкигде учат идишавторметодызолотые правилалитератураграмматиканачинающимдетямсловаритемыпеснифорум,блог
Пользовательского поиска
поиск по сайту и в Сети через Яндекс
изучение английского языка с нуля по ссылке

All the principal verbs in alphabetical order deliberately ignoring the reflexive particle זיך (click the verb you are interested in, and you'll be taken to the page containing its conjugation & translation)
כל הפעלים החשובים ע"פ סדר א"ב ללא התייחסות לחלקיק "זיך" שפירושו "עצמו": תקליקו על הפועל המעניין אתכם, ותועברו לעמוד המכיל את הטייתו ופירושו
Все основные глаголы в алфавитном порядке без учета возвратной частицы זיך (кликнув на интересующий Вас глагол, Вы попадете на страницу с его спряжением и переводом)

זאָגן זאָלן זאַלצן זאַמלען זאָרגן זױגן זוכה_זײַן זוכן זיגן זידלען זידן זייגן זײַן זייען זײַען זיכערן
זילבערן זינגען זינדיקן אין_זינען_האָבן אַראָפּ(גיין)_פֿון_זינען זינקען זיפֿצן זיצן זען זעצן זשאַלעווען זשומען זשליאָקען

Verbs of Hebrew or Aramaic origin which are spelled historically, not phonetically
פעלים ממוצא עברי או ארמי שכתיבם אינו פונטי אלא היסטורי
Глаголы древнееврейского происхождения, пишущиеся не фонетически, а по историческому принципу

זוכה_זײַן
Loading...

Verbs with roots ending in ע
פעלים ששורשיהם מסתיימים באות ע
Глаголы с основами, оканчивающимися на ע

זשאַלעווען זשומען זשליאָקען

Verbs which form the Past tense with the helping verb זײַן , not האָבן
פעלים שזמן עבר שלהם נבנה באמצעות פועל עזר זײַן ולא האָבן
Глаголы, образующие прошедшее время со вспомогательным глаголом זײַן , а не האָבן

זוכה_זײַן זײַן אַראָפּ(גיין)_פֿון_זינען זיצן

Фразовые глаголы / Phrasal verbs פעלים מורכבים

זוכה_זײַן אין_זינען_האָבן אַראָפּ(גיין)_פֿון_זינען

Глаголы, изучаемые на первом этапе / Verbs for study at Stage 1 פעלים הנלמדים בשלב

זאָגן זוכן זײַן זינגען זיצן זען

זעט דעם זוכצעטל פֿון אַלע װערבן אױפֿן אות ב
See index of all the verbs beginning with ב
ראו מפתח של כל הפעלים המתחילים באות ב
См. указатель всех глаголов на букву ב
זעט דעם זוכצעטל פֿון אַלע װערבן אױפֿן אות א
See index of all the verbs beginning with א
ראו מפתח של כל הפעלים המתחילים באות א
См. указатель всех глаголов на букву א
זעט דעם זוכצעטל פֿון אַלע װערבן אױפֿן אות ד
See index of all the verbs beginning with ד
ראו מפתח של כל הפעלים המתחילים באות ד
См. указатель всех глаголов на букву ד
זעט דעם זוכצעטל פֿון אַלע װערבן אױפֿן אות ג
See index of all the verbs beginning with ג
ראו מפתח של כל הפעלים המתחילים באות ג
См. указатель всех глаголов на букву ג
זעט דעם זוכצעטל פֿון אַלע װערבן אױפֿן אות וו
See index of all the verbs beginning with וו
ראו מפתח של כל הפעלים המתחילים באות וו
См. указатель всех глаголов на букву וו
זעט דעם זוכצעטל פֿון אַלע װערבן אױפֿן אות ה
See index of all the verbs beginning with ה
ראו מפתח של כל הפעלים המתחילים באות ה
См. указатель всех глаголов на букву ה
Rambler's Top100 Яндекс цитирования